VODNIK DUHOVNEGA ŽIVLJENJA

LITURGIČNI ZVEZEK Z NALEPKAMI

VODNIK DUHOVNEGA ŽIVLJENJA

LITURGICNI ZVEZKI IN LISTKI

Liturgični zvezek je vodnik duhovnega življenja skozi liturgično leto, ki otrokom pomaga osvetliti in izbrati koristne in pomembne spodbude za življenje s Cerkvijo. Vsebuje koledar z godovniki, spodbude za liturgično sodelovanje, slikovne nalepke z vprašanjem iz nedeljske božje besede, vedno pa so vključene še drugačne spodbude ali nauki.

Nagrajenci križank 2019/2020

Prejeli smo 24 rešitev križank iz Vodnika duhovnega življenja – liturgičnega zvezka 2019/2020.

Srečni nagrajenci so:

 

  1. Matic Zec
  2. Tadej Svetelj
  3. Ana Leban
  4. Ema Magajne
  5. Ana Kokalj
  6. Tinkara Trček
  7. Barbara Nastran
  8. Polona Bogataj
  9. Sara Mozetič
  10. Jošt Gašperšič
Prg 16,3-4

Priporočaj Gospodu svoja dela in tvoji načrti se bodo uresničili!

Gospod usmerja vsakega k njegovemu plačilu, tudi krivičnika k dnevu bridkosti.

Prg 14,29-30

Kdor je počasen za jezo, ima veliko razumnost, kdor pa se hitro razsrdi, povečuje neumnost.

Mirno srce je življenje telesa, strast pa je gniloba v kosteh.