Prg 16,3-4

20
May

Priporočaj Gospodu svoja dela in tvoji načrti se bodo uresničili!

Gospod usmerja vsakega k njegovemu plačilu, tudi krivičnika k dnevu bridkosti.